LOGO

AVALUACIONS 2019-20

Tot el professorat de cada cicle/bloc es reuneix en sessió d'avaluació abans de l'entrega de butlletins que es realitzarà, segons cicle/bloc, els següents dies:

 

ENTREGA DE BUTLLETINS
 
1a AVALUACIÓ
2a AVALUACIÓ
3a AVALUACIÓ
INFANTIL
18-desembre-2019
31-març-2020
23-juny-2020
1r BLOC
17-desembre-2019
24-març-2020
23-juny-2020
2n BLOC
19-desembre-2019
25-març-2020
22-juny-2020
3r BLOC
18-desembre-2019 
26-març-2020
22-juny-2020