LOGO

CURS 2019-2020

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
 

GENERAL
MATÍ: 9:00 h. a 14:00 h.
PATI: 11:15 h. a 11:45 h.
MENJADOR: 14:00 h. a 15:30 h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 15:30 h. A 17:00 h.
(Setembre i juny,
de 9:00 h. a 13:00 h., pati de 10:45 h. a 11:15 h. i menjador de 13:00 h. a 14:30 h.)

 

           
   

MESTRES

Tots els dijous de
14:00 h. a 15:00 h.
(Setembre i juny,
dijous de 13:00 h. a 14:00 h.)

 
           

SECRETARIA

Dilluns a divendres, de 9:00 h. a 9:45 h. Dilluns i dimarts, de 13:15 h. a 14:00 h.

       

CAP D'ESTUDIS

Dimarts i divendres, de 9:00 h. a 9:45 h. amb cita prèvia.

     
 

DIRECCIÓ

Dilluns i dimecres, de 9:00 h. a 9:45 h. amb cita prèvia

ORIENTADORA

De dilluns a divendres,
de 9:00 h. a 14:00 h., amb cita prèvia

 

ENCARREGADA DE MENJADOR

Dimarts, de 9:00 h. a 9:30 h.